สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 2  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 133  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,181 ราย เสียชีวิต 140  ราย  รักษาหาย 15,421ราย กำลังรักษา 4,620  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+159  ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,621 ราย เสียชีวิต 84  ราย  รักษาหาย 11,785 ราย กำลังรักษา 2,752  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 150  ผู้ป่วยสะสม 13,261 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 11,797 ราย กำลังรักษา 2,038   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,766  ราย  เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 11,225 ราย กำลังรักษา 1,487  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+192 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,836  ราย เสียชีวิต 42 ราย  รักษาหาย 9,007 ราย กำลังรักษา 3,787  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+71  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,792 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 11,600 ราย กำลังรักษา 1,433 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+107 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,681 ราย เสียชีวิต 80 ราย  รักษาหาย 8.789 ราย กำลังรักษา 812 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,702 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 7,658 ราย กำลังรักษา 1,022 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,252 ราย เสียชีวิต 70 ราย  รักษาหาย 5,658 ราย กำลังรักษา 2,524 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+205  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,569  ราย  เสียชีวิต 41 ราย รักษาหาย 4,660ราย กำลังรักษา 3,868  ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,972 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย 5,813 ราย กำลังรักษา 1,116  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+31  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,297 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 5,337 ราย  กำลังรักษา 938  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,581 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 4,060 ราย  กำลังรักษา 499  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+44  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,462 ราย เสียชีวิต 34  ราย  รักษาหาย 3,218 ราย  กำลังรักษา 1,210 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+38  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,407 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,833 ราย กำลังรักษา 558 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,632 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 2,161  ราย  กำลังรักษา 455  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,649 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,336 ราย  กำลังรักษา 294 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 2,283  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,846 ราย  กำลังรักษา 415 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,866 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,695 ราย กำลังรักษา 166  ราย

#บึงกาฬ +6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,663 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,420 ราย  กำลังรักษา 232 ราย

 

แสดงความคิดเห็น