‘ผู้ว่าฯขอนแก่น’ ไฟเขียวให้สถานศึกษาเปิดเรียนเทอม 2 ได้

ผู้ว่าฯขอนแก่นไฟเขียว สถานศึกษาเปิดเรียนเทอม 2 ได้  กำชับสถาบันการศึกษาวางระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ย้ำชัดเมืองต้องเดินหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข ไปด้วยกัน
ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น และ นพ.ไพบูลย์ ปิยะบัณฑิลกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ราม ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 33 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือว่าด้วยการผ่อนคลายตามมาตรการที่ ศบค.และรัฐบาลได้กำหนดรอบแนวทาง ไว้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง ทำให้การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมการที่จะผ่อนคลายในมาตรการและข้อห้ามต่างๆตามประกาศเดิมที่จังหวัดกำหนดโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มติที่ประชุมมีการพิจารณาทบทวนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งและทุกสังกัด ได้พิจารณการเปิดภาคเรียนแบบนิวนอมอล ตามมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยให้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้พิจารณาการเปิดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งละแต่ละประเภท ที่ทุกแห่งต้องคุมเข้มความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
” ขณะเดียวกันที่ประชุม ยังมีมติในการพิจารณาให้มีการจัดการแข่งขันไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 ภายหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันไทยลีก 1 ไปแล้ว โดยให้สโมสรฟุตบอลที่จะทำการแข่งขันได้เสนอแผนและรายละเอียดต่างๆตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนด รวมไปถึงการมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น เร่งจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ และขนาดต่างๆ ที่สามารถจัดการประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆได้ แต่จะต้องขออนุญาตเป็นกรณีไป โดยให้อำนาจนายอำเภอและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ทำการพิจารณาภายใต้มาตรการป้องกันโตวิด-19 อย่างเข้มงวด”
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ด่านตรวจโรคที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ไปประจำที่จุดดังกล่าวเพื่อประสานการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานและสายการบิน ในการคุมเข้มบุคคลเข้า-ออกจังหวัดตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด คู่ขนานกับสถานีขนส่งทุกแห่งที่กำลังเจ้าหน้าที่จะตรวจเข้มการเดินทางอย่างเข้มงวดต่อไป
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้ในกลุ่มพื้นที่ อำเภอขนาดเล็ก พบว่ากลุ่มเป้าหมาย 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ตั้งแต่ ุ60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และ กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่ อ.เปือยน้อย กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วมากถึงร้อยละ 60 รองลงมาคือที่ อ.เวียงเก่า ขณะที่กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ อันดับ 1 คือ อ.พล ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ดังนั้นในระยะเวลาที่เหลือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ภายในเดือน ก.ย.นี้ ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จากนั้นก็จะเข้าสู่แผนงานฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไปตามที่รัฐบาล และ ศบค.กำหนดไว้ทันที
แสดงความคิดเห็น