สสจ.กาฬสินธุ์ เตรียมรับมือ คัดกรอง 5 โรงงานใหญ่ ตามมาตรการ “Bubble and Seal”

สสจ.กาฬสินธุ์หารือร่วมกับผู้จัดการโรงงาน เตรียมคัดกรองตามมาตรการ Bubble and Seal รองรับสำหรับ 5 โรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด

IMG_4345.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงาน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมกับผู้จัดการโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการ Bubble and Seal จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกที่ได้มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมโรค

โดยหลักการ Bubble and Seal จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีส่วนราชการ นายอำเภอเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานที่ตั้งอยู่ และผู้จัดการโรงงานขนาดใหญ่จำนวน 5 แห่ง ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ Bubble and Seal

IMG_4385.jpg

ทั้งนี้ โรงงานขนาดใหญ่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด 2.บริษัท น้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จำกัด 3.บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จำกัด 4.บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด และ 5.บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ทุกโรงงานได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ตามหลักการ Bubble and Seal ด้วยการ จัดกลุ่มพนักงาน (Bubble) 1 แผนกเป็น 1 Bubble ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทํางาน หรือบันทึกประวัติเสี่ยงของพนักงาน ทำการสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเตรียมพร้อมในการจัดเตรียม Factory Isolation ยานพาหนะเพื่อวางแผนจัดเตรียมอาหาร สถานที่ กรณีพบผู้ติดเชื้อ หรือมีการระบาด

IMG_4401.jpg

โดยที่ผ่านมา โรงงานขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานภายในโรงงาน จำนวน 5 ราย กระจายอยู่ในโรงงาน จำนวน 3 ราย 1 แห่ง จำนวน 1 ราย 2 แห่ง ซึ่งด้วยมาตรการดังกล่าวสามารถทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงงานขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง โรงงานขนาดกลาง จำนวน 33 แห่ง และโรงงานขนาดเล็ก จำนวน 203 แห่ง ขณะนี้ ได้เตรียมการที่จะนำมาตรการ Bubble and Seal ขยายผลไปสู่โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป

แสดงความคิดเห็น