สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2564

 

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 10,821 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 32 ราย สะสม 6,869 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 90 ราย สะสม 3,911 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 50 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 28 ราย รวมทั้งสิ้น 121 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 9 ราย
หนองเรือ 4 ราย
ชุมแพ 58 ราย
สีชมพู 12 ราย
พล 3 ราย
ภูเวียง 7 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น