อุดรฯ สุดปัง!! เสนอตัวจัดแข่งจักรยานระดับโลก L’Etape Thailand Tour de France

อบจ.อุดรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ดูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand Tour de France) ในปี พ.ศ. 2566 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอตัวประมูลสิทธิ์
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรฯ ได้มอบหมายให้ นายสมัคร บุญปก รองนายกอบจ.อุดรฯ พร้อมด้วย นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ดูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand Tour de France) ณ ห้องประชุมสบายดี อาคาร2 ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีโดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมจักรยานอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สืบเนื่องจากได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand Tour de France ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2566 และได้ส่งแบบประเมินความพร้อมในการยื่นเป็นเมืองเจ้าภาพของจังหวัดอุดรธานี ไปยังสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการบริหารมูฟเอเชีย จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอตัวประมูลสิทธิ์การแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand Tour de France ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจังหวัดอุดรธานี จะต้องยื่นข้อเสนอ (Proposal) ภาษาอังกฤษ ต่อ สสปน. ในรูปแบบ Powerpoint Presentation ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และนำเสนอข้อเสนอ (Proposal) ต่อคณะกรรมการ เดือนตุลาคม 2564
(ขอบคุณภาพจากเพจ : L’Étape Thailand by Tour de France)
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ดูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand Tour de France)
2. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันจักรยาน เลอแทปไทยแลนด์ บาย ดูร์เดอฟร็องส์ (L’Etape Thailand Tour de France) ปี 2023-2025
และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึง คุณสมบัติของเมืองเจ้าภาพ ขั้นตอนการประมูลสิทธิ์ พร้อมนำเสนอการสำรวจเส้นทางเพื่อเสนอใช้เป็นเส้นทางแข่งขันจักรยานโดยประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี
แสดงความคิดเห็น