สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 3 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 2 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 61 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,742 ราย
รักษาหาย 8,932 ราย
กำลังรักษา 729 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย สะสม 749 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 40 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 65 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 83 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 43 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 79 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 49 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 46 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 16 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 46 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น