สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 39 น.

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 3 ก.ย. 2564  ณ เวลา 10 : 39 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 149 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,330 ราย รักษาหาย 15,788 ราย กำลังรักษา 4,401 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 141 ราย 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 42 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 107 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 43 ราย 

อำเภอเมือง 20 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 15 ราย 

อำเภอสูงเนิน 14 ราย 

อำเภอโชคชัย 9 ราย 

อำเภอครบุรี 6 ราย 

อำเภอปักธงชัย 6 ราย 

อำเภอประทาย 5 ราย 

อำเภอเสิงสาง 5 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 4 ราย 

อำเภอขามทะเลสอ 3 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 ราย 

อำเภอโนนสูง 3 ราย 

อำเภอจักราช 2 ราย 

อำเภอพิมาย 2 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 2 ราย

 อำเภอห้วยแถลง 2 ราย 

อำเภอขามสะแกแสง 1 ราย 

อำเภอคง 1 ราย 

อำเภอชุมพวง 1 ราย 

อำเภอเมืองยาง 1 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 1 ราย 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น