คว่ำร่างฯงบเมืองเก่าซ้ำรอยนครขก. นายกฯชี้เหตุตัดงบซื้อรถ8ล้านทีมเก่า

 

      คว่ำร่างงบฯเทศบาลเมืองเก่าซ้ำรอบเทศบาลนครฯ นายกฯยันทำถูกต้องครบคลุมทุกด้าน ชี้เหตุไม่ผ่านงบอาจเป็นเพราะมีการตัดงบซื้อรถสเปร์ยยางฯ 8 ล้าน ไปซื้อวัคซีนโควิด 19 แขวะทีมบริหารชุดเก่าซื้อรถขยะจนไม่มีที่จอด

นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า อ.เมือง  จ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีสภาเทศบาลเมืองเก่า มีมติไม่เห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ว่า เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการอาศัยอยู่ของคน 2 กลุ่ม คือ ชาวบ้านและชาวเมืองซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าชุมชนหรือ ชาวบ้านที่อยู่ในชนบทมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรโดยมีการพิจารณางบประมาณกว่า 200 ล้านเพื่อนำเข้าสู่สภาฯอย่างทั่วถึง

       นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า กล่าวว่า ก่อนนำร่างเทศบัญญัติฯเข้าสู่สภาฯ ได้มีการประชุมและทำประชาคม โดยเชิญ สท.เข้าร่วมแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากสท.จึงได้เชิญผู้ใหญ่บ้านมาจัดทำประชาคมหมู่บ้านแทนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้งบประมาณ 200 ล้านให้ทันนำเข้าสู่สภาฯ

“หากเปรียบเทียบกรณีเทศบาลนครขอนแก่นที่ฝ่ายสภาฯไม่รับร่างด้วยเหตุผลที่ว่าองค์ประกอบคณะกรรมการฯจัดทำแผนไม่ครบ เนื่องจากไม่ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปในสัดส่วนของคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ

แต่เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้มีการแต่งตั้งองค์ประกอบครบ แต่สภาฯ กลับไม่ผ่านส.ท.ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชาคม เมื่อขอทราบเหตุผลกลับไม่ได้รับคำตอบจากท่านใด”

(แจงทำไม ?หนุนจิ้งหรีด)

นายโกเมศ กล่าวถึงคำถามของสท.เกี่ยวกับการใช้งบประมาณกว่า 400,000 บาทในโครงการจิ้งหรีด แทนที่จะนำไปใช้กับการดูแลผู้สูงอายุ ว่า การทำโรงเรือนจิ้งหรีดหนึ่งโรงเรือนจะได้ผลผลิต 1 ตัน โดยมีโรงงานรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 70 บาท ตลอดการผลิต 1 รอบจะเป็นเงินมูลค่ากว่า 80,000 บาท โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ ดร.วิทยา ชำนาญไพร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

“สท.ถามว่า การนำเงินที่ได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดต่อรอบการผลิต ซึ่งเป็นเงิน  84,000 มาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอาจดีกว่าการใช้งบประมาณ 400,000 บาท พร้อมย้ำอีกครั้งว่า ได้ให้คำตอบและชี้แจงเหตุผลชัดเจนและตอบทุกประเด็น”

ชี้เหตุตัดงบรถสเปร์ยยางมะตอย8ล้านบาท

นายโกเมศ กล่าวถึงเหตุผลที่แท้จริงในการที่สภาฯไม่ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 65ว่า อาจมีส่วนมาจากการที่ตนได้ทำการยกเลิกงบประมาณปี 2564 จำนวนกว่า 8,000,000 บาทที่ใช้สำหรับการจัดซื้อรถสเปรย์ยางมะตอย (prime coat) ที่มีการใช้งานยาก อีกทั้งการใช้ทรัพยากรมนุษย์ต่อรถสเปรย์ยางมะตอย 1 คันต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลขณะทำงานต้องไม่น้อยกว่า 5 คนถึงจะปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ได้นำงบประมาณจำนวนดังกล่าวนำไปใช้ไปกับรถสเปรย์ยางมะตอยนั้นไม่คุ้มจึงได้นำงบประมาณส่วนดังกล่าวไปจัดซื้อวัคซีน Sinopharm เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนน่าจะดีกว่า ซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อย

เป็นข่าวดีเราได้รับคำตอบรับให้เราซื้อวัคซีนได้แล้ว 8,000 โดสนะครับ เร็วๆ นี้ พี่น้องชาวเทศบาลเมืองเก่าจะได้ฉีด Sinopharm

สำหรับกรณีที่สภาฯไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่ละฝ่ายจะต้องแต่งตั้งตัวแทน ฝ่ายละ 7 คน รวมเป็น 14 คน ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้กับนายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อย และเพียงการนัดประชุมเพื่อสรรหาประธานจากผวจ.ขอนแก่นต่อไป

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำเมืองเก่า กล่าวว่า หากแต่ละฝ่ายต่างไม่สามารถกำหนดประธานฯร่วมกันได้ จะเป็นอำนาจของผู้ว่าฯ โดยฝ่ายตนจะเป็นใครนั้นจะมีการหารือกับทางจังหวัดเร็วๆนี้ ซึ่งตนมีมุมมองว่าน่าจะสามารถเจรจากันได้ด้วยดี และพร้อมรับทุกเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน

การครอบคลุมข้อบัญญัติ

นายโกเมศ กล่าวว่า  การจัดทำร่างเทศบัญญัติฯตนได้ให้ความสำคัญครอบคลุมทุกด้านถึงหมวดการศึกษา หมวดการฝึกฝนอาชีพ หมวดสาธารณสุข หมวดถนนหนทาง การป้องกันภัย รวมไปถึงค่าซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ

เทศบาลเมืองเก่ามีรถเยอะมาก เรามี 17 หมู่บ้าน แต่มีรถเก็บขยะ 18 คัน มีรถเกี่ยวกับน้ำ 5 คัน รถที่นี่เยอะจนไม่มีที่จอด มีการซ่อมแซมแทบทุกวันกำลังหาวิธีอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องค่าซ่อมรถ

นายโกเมศ กล่าวอีกว่า ตนเป็นผู้ที่ประนีประนอมทุกกรณีในสิ่งที่ประชาชนรับได้ เราจำเป็นต้องยุบงบของรถไพร์มยางมะตอยเพราะมีความเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วงก่อนเกิดการประชุมสภาฯได้มีการประสานงานขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องรถสเปรย์ยางมะตอยหลายครั้ง แต่ตนปฎิเสธไป

ผมได้รับการประสานเรื่องรถคันนี้ คนนั้นบอกควรซื้อ คนนี้ก็บอกควรซื้อ แต่ทีมงานพวกเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างอยู่แล้ว หลายคนบอกว่าไม่คุ้มค่า ”นายโกเมศกล่าว

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า แม้ว่านายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ จะได้รับชัยชนะเข้าแต่ปรากฏว่า ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีมของเขาได้รับเลือกตั้งเพียง 1 คน ที่เหลือ 9 คน เป็นทีมบริหารชุดเก่า และอีก 2 คน เป็นทีมผู้สมัครอีกรายหนึ่ง จากตำนวนสท. 12 คน ผลการลงคะแนนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบฯ 2565 สภาเทศบาลฯลงมติไม่เห็นชอบในหลักการด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 เสียง

ในขั้นตอนต่อไป ฝ่ายสภาฯและฝ่ายบริหารฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการฯฝั่ง 7 คน และเลือกประธานฯ 1 คน เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างฯและนำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯส่งต่อให้นายกเทศทนตรีนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากสภาฯเห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแปรญัติและพิจารณาในวาระที่สามต่อไป แต่หากสภาฯไม่เห็นชอบอีกครั้ง ผวจ.ขอนแก่นจะทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาฯเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

แสดงความคิดเห็น