สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 3  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 149  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,330 ราย เสียชีวิต 141  ราย  รักษาหาย 15,788ราย กำลังรักษา 4,401 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+94 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,715  ราย เสียชีวิต 88   ราย  รักษาหาย 11,974 ราย กำลังรักษา 2,653   ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 69   ผู้ป่วยสะสม 13,180 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 12,048 ราย กำลังรักษา 1,855  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+156  ราย ผู้ป่วยสะสม 12,922  ราย  เสียชีวิต 55  ราย  รักษาหาย 11,405 ราย กำลังรักษา 1,462  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+192 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,836 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 9,007ราย กำลังรักษา 3,787 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+80  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,872 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 11,749 ราย กำลังรักษา 1,376 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+61 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,742 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8.932 ราย กำลังรักษา 729 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,742 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 7,780 ราย กำลังรักษา 960 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,295 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 5,730 ราย กำลังรักษา 2,492 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,690  ราย เสียชีวิต 41 ราย รักษาหาย 4,812 ราย กำลังรักษา 3,837  ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,013 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย 5,914 ราย กำลังรักษา 1,055  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+72  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,369 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,416 ราย  กำลังรักษา 930  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,605 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,118 ราย  กำลังรักษา 464  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+64  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,526 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,279 ราย  กำลังรักษา 1,211 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+36  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,443 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,966 ราย กำลังรักษา 461 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,639 ราย เสียชีวิต 17 ราย รักษาหาย 2,195 ราย  กำลังรักษา 427 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,655 ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 2,343 ราย  กำลังรักษา 292 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 2,283  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,846 ราย  กำลังรักษา 415 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,873 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,719 ราย กำลังรักษา 149  ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,663 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,420 ราย  กำลังรักษา 232 ราย

 

แสดงความคิดเห็น