ปธ.หอขอนแก่นเตรียมเปิดเมือง มั่นใจปลายตุลาฯฉีดวัคซีน70%

หอการค้าขอนแก่น เดินหน้าเตรียมกิจกรรมเปิดเมือง ระบุมาตรการผ่อนปรนมากขึ้น สามารถประชุมได้ 50 คนขึ้นไป หรือจะประชุมมากกว่านั้นสามารถขออนุญาตนายอำเภอและผู้ว่าฯได้ มั่นใจปลายตุลาฯตัวเลขฉีดวัคซีนขอนแก่นขับถึง 70 %

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจ.ขอนแก่น  กล่าวในการรายงานผลการดำเนินการของหอการค้าจ.ขอนแก่น ในการประชุม 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาตรการเป็นคำสั่งฉบับใหม่เรื่องการควบคุมโรคระบาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้ได้มีการยกเลิกการล็อกดาวน์ เปิดการเดินทางให้บริการขนส่งสาธารณะภายในประเทศมากขึ้น สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยผ่านมาตรการในการเดินทางช่วง COVID-19  เช่น สนามบิน โดยผ่านมาตรการคัดกรองที่มีการสอบตรวจประวัตการรับวัคซีน ผลตรวจ ATK หรือ PT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง เช่นเดียวกับบริษัทขนส่ง.

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยทางจังหวัดขอนแก่น พบว่าทางจังหวัดมีมาตรการตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเดิม โดยมีกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หากเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม อาทิ กรุงเทพฯ นครราชสีมาเข้ามาในพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน แต่มีข้อยกเว้น หากมีประวัติการฉีดวัคซีนครบ 28 วัน สามารถเดินทางภายในจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือมีผลทดสอบ PT-PCR 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึง หรือมีประวัติติดเชื้อและรักษาหายภายใน 90 วัน หากเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีส้มไม่ต้องกักตัว แต่ต้องคอยสังเกตอาการ

ประธานหอการค้าจ.ขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรวมคนภายในเดือนกันยายนนี้ ดำเนินการได้ได้ไม่เกิน 50 คน หากต้องการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 – 200 คน ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอ หากต้องการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 200 คน ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกัน และหากเป็นกิจกรรมส่วนราชการสามารถให้หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ตัดสินใจประเมินความเสี่ยงได้ โดยการจัดกิจกรรมภายใต้ความเหมาะสมและรักษาระยะห่าง

ส่วนมาตรการสถานศึกษา ยกเลิกการงดใช้อาคารและพื้นที่ภายในโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษา ในเรื่องของมาตรการรองรับและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานที่ดูแล

นายชาญณรงค์ กล่าวถึงมาตรการ Bubble and Seal ว่า  เป็นหลักการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่ โดยต้องมีการดำเนินมาตรการ Bubble and Seal  2 ลักษณะคือ ลักษณะป้องกันและลักษณะเผชิญเหตุ ตั้งรับ ซึ่งมีหลักการดังนี้ การจัดกลุ่มคนเป็นหน่วยย่อย ๆ แต่ละฝ่ายภายในองค์กร เพื่อใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงการเดินทางกลับที่พัก  หลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างกลุ่มและมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

“มาตรการดังกล่าว เป็นการจำกัดพื้นที่ความเสี่ยง ช่วยลดผลกระทบในวงกว้าง พบว่าหากมีพบผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องปิดโรงงาน เป็นเพียงตรวจคัดกรองความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น”นายชาญณรงค์กล่าว

ประธานหอการค้าจ.ขอนแกน กล่าวเชิญชวนกลุ่ม 608 ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ตั้งครรภ์ ให้เข้าทำการฉีดวัคซีน  โดยทางจังหวัดขอนแก่นได้ออกนโยบาย 1 แถม 1 เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่คนที่พากลุ่ม 608 มาฉีดด้วย และเพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวงให้การฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ให้ได้มากที่สุด

“ทำไมถึงมีวัคซีนน้อย หากนำวัคซีนมาแล้ว ไม่สามารถฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงก่อนจะส่งผลให้วัคซีนของภาคประชาชนทั่วไปจะน้อยไปด้วยตามสัดส่วน หากสามารถฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608ได้จำนวนมาก วัคซีนตามสัดส่วนของภาคประชาชนทั่วไปจำนวนมากตามไปด้วย”นายชาญณรงค์กล่าว

นายชาญณรงค์ กล่าวอีกว่า ตนอยากให้ภาคธุรกิจและสถานประกอบเห็นความสำคัญ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น เมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) ตัวเลขผู้ฉีดขอนแก่นได้รวมกว่า  30% ของจำนวนเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ซึ่งตามทฤษฎีควรมีการฉีดวัคซีนถึง 70 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือในบางประเทศ 80 %

“ขอนแก่นมีโอกาสที่จะฉีดวัคซีนได้ 70 %  ภายใน 2 เดือน คือ กันยายนและตุลาคม หากวัคซีนมาตามกำหนด ทุกหน่วยฉีดประมาณ 16,000 – 17,000 คนต่อวัน รวมเข็มที่ 1 และ 2 จำนวน  เมื่อรวมวัคซีนของเอกชนและท้องถิ่นปลายเดือนตุลาคม น่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดเมือง”นายชาญณรงค์กล่าว

ประธานหอการค้าจ.ขอนแก่นกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการกำหนดวาระในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจมีการเตรียมกิจกรรมไว้ล่วงหน้าภายในปีงบประมาณนี้ ซึ่งในช่วงเย็นวันที่ 3 ก.ย.64 จะมีการจัดกิจกรรม Night Bike Tour กิจกรรมปั่นจักรยานชมเมือง โดยผู้ว่าฯจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน รวมถึง TCDD จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงแสงศิลป์ Lighting Installation ตั้งแต่วันที่ 3-12 ก.ย.  รวม 11 จุดจัดแสดงผลงาน ณ ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และย่านกังสดาล ขอนแก่น

นายชาญณรงค์ กล่าวว่า ตนออยากจะเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การเชื่อมโยงกิจกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นเครือข่ายขยายวงกว้างภายในจังหวัด โดยมีระเบียบกำหนดไว้ว่า หากเป็นบุคคลธรรมดา ค่าบำรุงรายปี 1,000 ต่อปี สมัครครั้งแรก 300 บาท หากเป็นนิติบุคคล ค่าบำรุงรายปี 1,500 ต่อปี ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 300 บาท มีสมาชิกสมทบ 500 บาท รายปี 400 ค่าลงทะเบียน 100 บาท โดยมีของสมนาคุณคืนให้ตามมูลค่าสมาชิก

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ทราบถึงโปรโมชั่นการตรวจ PT-PCR แบบกลุ่ม โดยส่วนราชการช่วยเหลือศูนย์ควบคุมโรค หากปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ และมาตรการ Bubble and Seal เหลือ 300 บาทต่อคน จากเดิมกว่า 3,000 บาท ถือเป็นโอกาสและประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ

 

 

แสดงความคิดเห็น