มีข่าวดีมาบอก!! แบงก์ชาติ เปิด ‘หมอหนี้’ ผนึกเครือข่ายแก้หนี้ธุรกิจครบวงจร

‘แบงก์ชาติอีสาน’แจงโครงการ ‘หมอหนี้เพื่อประชาชน ‘ให้ที่ประชุม 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่นทราบถึงเครือข่ายสถาบันการเงินร่วมมือส่งผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 คน เปิดตัวโครงการมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 900 ราย และลงทะเบียนตรงแล้ว 30 ราย  

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม 8 องค์กรเศรษฐกิจ ประจำสัปดาห์วันที่ 3 ก.ย. ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่สำนักงานหอการค้า จ.ขอนแก่น ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วย นายกรวิทย์ ตันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สำนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน.ส.อัมพร นิติกิจไพบูลย์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ได้นำเสนอโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนที่ประชุมได้รับทราบ

นายกรวิทย์ กล่าวว่า “โครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้ จึงริเริ่มโครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน โดยผ่านความร่วมมือจากทีมหมอหนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสมาคมธนาคารไทย รวมกว่า 200 คน

ทั้งนี้โครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูล คำแนะนำ และคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้อย่างครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา โครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน

“เราได้มีการทดลองดำเนินการกับภาคธุรกิจรายย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 900 ราย แบ่งเป็นภาคธุรกิจ 80 % หลังจากเปิดโครงการที่ผ่านมา พบผู้ลงทะเบียนโดยตรง จำนวน 30 ราย”นายกรวิทย์กล่าว

น.ส.อัมพร กล่าวเสริมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชนของลูกหนี้ หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการว่า ประการแรกคือ ผู้ร่วมโครงการจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาหนี้ และการเตรียมตัวก่อนพบเจ้าหนี้โดยทางทีมหมอหนี้ให้คำแนะนำมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของทางภาครัฐ รวมถึงแนวทางการเจรจากับเจ้าหนี้ แนวทางการปรับแผนธุรกิจและการสร้างรายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ 1213.or.th โครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการศึกษาข้อมูลได้เบื้องต้น ทั้งลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ รวมถึงสามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาเชิงลึกจากทีมหมอหนี้ได้

การให้คำปรึกษาลูกหนี้ SMEs ภายใต้โครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน จะได้รับประโยชน์ในการเข้ารับคำปรึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้และชี้แจงมาตรการช่วยเหลือต่างที่ทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินต่าง ๆ มาตรการการช่วยเหลือของทางธนาคารแห่งประเทศไทย  แนะนำแนวทางปรับธุรกิจ ช่องทางหารายได้เพิ่ม รวมถึงแนะนำการเตรียมตัว เตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อใหม่ ซึงถือได้ว่าโครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน เป็นโครงการให้คำแนะนำปัญหาหนี้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้หากสนใจเข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนเตรียมตัวดังนี้ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ลักษณะธุรกิจและปัญหาธุรกิจ 2.ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สิในปัจจุบัน 3.ข้อมูลภาระหนี้และความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละเดือน โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ 1213.or.th ค้นหาโครงการหมอหนี้ เพื่อประชาชน สามารถดำเนินการลงทะเบียนตามลำดับขั้นตอนการเตรียมตัวข้างต้น

“เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 1 อาทิตย์ เพื่อทำการนัดหมายในการเข้ารับคำปรึกษาจากทีมหมอหนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรือสอบถามทีมงานหมอหนี้เพื่อประชาชนโดยตรง ภาคอีสาน โทร 022836776 ”น.ส.อัมพรกล่าว

……………………………………..

แสดงความคิดเห็น