สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 18:00น.พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 236 ราย ยอดสะสม 11,058 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 28 ราย ยอดสะสม 7,291 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 234 ราย ยอดสะสม 3,723 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 55 ราย รวมทั้งสิ้น 236 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 103 ราย
บ้านฝาง 6 ราย
พระยืน 5 ราย
หนองเรือ 3 ราย
ชุมแพ 3 ราย
สีชมพู 7 ราย
น้ำพอง 3 ราย
กระนวน 5 ราย
บ้านไผ่ 4 ราย
เปือยน้อย 2 ราย
พล 15 ราย
แวงใหญ่ 3 ราย
แวงน้อย 1 ราย
หนองสองห้อง 6 ราย
ภูเวียง 4 ราย
มัญจาคีรี 3 ราย
บ้านแฮด 6 ราย
โนนศิลา 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น