สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 3 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 96 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,838 ราย
รักษาหาย 8,414 ราย
กำลังรักษา 1,343 ราย
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย สะสม 733 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 34 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 67 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 84 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 41 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย สะสม 97 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 43 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 33 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 40 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 45 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น