สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2564 ณ เวลา 11 : 04 น. 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 4 ก.ย. 2564  ณ เวลา 11 : 04 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 135 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,465 ราย รักษาหาย 16,290 ราย กำลังรักษา 4,032 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 143 ราย 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 39 ราย,ติดเชื้อในจังหวัด 96 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปักธงชัย 23 ราย 

อำเภอเมือง 17 ราย 

อำเภอเสิงสาง 15 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 13 ราย 

อำเภอโชคชัย 12 ราย 

อำเภอโนนสูง 9 ราย 

อำเภอครบุรี 8 ราย 

อำเภอจักราช 7 ราย 

อำเภอชุมพวง 6 ราย 

อำเภอขามสะแกแสง 5 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 5 ราย 

อำเภอสูงเนิน 4 ราย 

อำเภอเทพารักษ์ 2 ราย 

อำเภอประทาย 2 ราย 

อำเภอคง 1 ราย 

อำเภอโนนแดง 1 ราย 

อำเภอพิมาย 1 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 1 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 1 ราย 

อำเภอสีดา 1 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 1 ราย 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น