สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 128 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,860 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 120 ราย สะสม 12,233 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,538 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 89 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

เรือนจำ สะสม 663 ราย
เดชอุดม สะสม 1,459 ราย
เขื่องใน สะสม 1,207 ราย
เมือง สะสม 1,089 ราย
บุณฑริก สะสม 1,022 ราย
พิบูลมังสาหาร สะสม 972 ราย
ตระการพืชผล สะสม 943 ราย
วารินชำราบ สะสม 819 ราย
เขมราช สะสม 648 ราย
นาจะหลวย สะสม 584 ราย
น้ำยืน สะสม 534 ราย
ม่วงสามสิบ สะสม 521 ราย
ศรีเมืองใหม่ สะสม 501 ราย
สิริธร สะสม 487 ราย
กุดข้าวปุ้น สะสม 441 ราย
โพธิ์ไทร สะสม 396 ราย
สำโรง สะสม 359 ราย
นาตาล สะสม 320 ราย
โจงเจียม สะสม 312 ราย
นาเยีย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม สะสม 276 ราย
น้ำขุ่น สะสม 275 ราย
เหล่าเสือโก้ก สะสม 198 ราย
ดอนมดแดง สะสม 189 ราย
สว่างวีระวงค์ สะสม 184 ราย
ตาลสุม สะสม 179 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น