สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 4  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 135  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,465 ราย เสียชีวิต 143  ราย  รักษาหาย 16,290ราย กำลังรักษา 4,032 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+145 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,860  ราย เสียชีวิต 89   ราย  รักษาหาย 12,233 ราย กำลังรักษา 2,538   ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 112   ผู้ป่วยสะสม 13,292 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 12,231 ราย กำลังรักษา 1,784  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+165  ราย ผู้ป่วยสะสม 13,087  ราย  เสียชีวิต 58  ราย  รักษาหาย 11,518 ราย กำลังรักษา 1,511  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+154 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,990 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 9,195 ราย กำลังรักษา 3,753 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+67  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,939 ราย เสียชีวิต 95 ราย  รักษาหาย 11,908 ราย กำลังรักษา 1,283 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,838 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8.414 ราย กำลังรักษา 1,343 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+50 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,792 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 7,962 ราย กำลังรักษา 827 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,339 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 5,814 ราย กำลังรักษา 2,452 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+236 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,926  ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 5,149 ราย กำลังรักษา 3,733  ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,037 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย 6,014 ราย กำลังรักษา 979 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+32  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,401 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,468 ราย  กำลังรักษา 910  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,625 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,152 ราย  กำลังรักษา 450  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+51  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,577 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,349 ราย  กำลังรักษา 1,192 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+9  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,452 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,067 ราย กำลังรักษา 369 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,651 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 2,207 ราย  กำลังรักษา 426 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,662 ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 2,359 ราย  กำลังรักษา 283 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 2,283  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,846 ราย  กำลังรักษา 415 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,885 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,742 ราย กำลังรักษา 138  ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,675 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,480  ราย  กำลังรักษา 182  ราย

 

แสดงความคิดเห็น