สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 128 ราย ยอดสะสม 11,186 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 37 ราย ยอดสะสม 7,545 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 128 ราย ยอดสะสม 3,597 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 21 ราย รวมทั้งสิ้น 128 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 45 ราย
บ้านฝาง 23 ราย
พระยืน 4 ราย
หนองเรือ 6 ราย
ชุมแพ 3 ราย
สีชมพู 4 ราย
อุบลรัตน์ 1 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
หนองสองห้อง 2 ราย
มัญจาคีรี 6 ราย
ชนบท 9 ราย
เขาสวนกวาง 1 ราย
ภูผาม่าน 1 ราย
ซำสูง 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น