สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 5 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 4 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 115 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,953 ราย
รักษาหาย 8,502 ราย
กำลังรักษา 1,370 ราย
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย สะสม 711 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 68 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 92 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 45 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย สะสม 117 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 39 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 34 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 47 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น