สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 5 ก.ย. 2564  ณ เวลา 10 : 27 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 131 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,596 ราย รักษาหาย 16,611 ราย กำลังรักษา 3,839 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 146 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 26 ราย,ติดเชื้อในจังหวัด 105 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 77 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 10 ราย 

อำเภอปักธงชัย 9 ราย
อำเภอครบุรี 8 ราย 

อำเภอสูงเนิน 6 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 4 ราย 

อำเภอพิมาย 4 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 3 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 3 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย 

อำเภอเมือง 2 ราย 

อำเภอเมืองยาง 2 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น