สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 81 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 68 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,009 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 121 ราย สะสม 12,533 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,387 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 89 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

เรือนจำ สะสม 772 ราย
เดชอุดม สะสม 1,479 ราย
เขื่องใน สะสม 1,210 ราย
เมือง สะสม 1,099 ราย
บุณฑริก สะสม 1,023 ราย
พิบูลมังสาหาร สะสม 973 ราย
ตระการพืชผล สะสม 953 ราย
วารินชำราบ สะสม 825 ราย
เขมราช สะสม 649 ราย
นาจะหลวย สะสม 585 ราย
น้ำยืน สะสม 540 ราย
ม่วงสามสิบ สะสม 534 ราย
ศรีเมืองใหม่ สะสม 501 ราย
สิริธร สะสม 487 ราย
กุดข้าวปุ้น สะสม 441 ราย
โพธิ์ไทร สะสม 396 ราย
สำโรง สะสม 364 ราย
นาตาล สะสม 321 ราย
โจงเจียม สะสม 320 ราย
นาเยีย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม สะสม 276 ราย
น้ำขุ่น สะสม 275 ราย
เหล่าเสือโก้ก สะสม 199 ราย
ดอนมดแดง สะสม 191 ราย
สว่างวีระวงค์ สะสม 184 ราย
ตาลสุม สะสม 180 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น