สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 5   ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 131  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,596 ราย เสียชีวิต 146  ราย  รักษาหาย 16,611ราย กำลังรักษา3,839 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+149 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,009 ราย เสียชีวิต 89   ราย  รักษาหาย 12,533 ราย กำลังรักษา 2,387   ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+76    ผู้ป่วยสะสม 13,368 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 12,417 ราย กำลังรักษา 1,673  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+90 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,177  ราย  เสียชีวิต59  ราย  รักษาหาย 11,634ราย กำลังรักษา 1,484  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+166 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,320 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย 9,589 ราย กำลังรักษา 3,688 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+85  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,024 ราย เสียชีวิต 96 ราย  รักษาหาย 12,045 ราย กำลังรักษา 1,192 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+61 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,742 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8,932 ราย กำลังรักษา 729 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,822 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 8,151 ราย กำลังรักษา 668 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,350 ราย เสียชีวิต 75 ราย  รักษาหาย 7,266 ราย กำลังรักษา 1,099 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+128 ราย ผู้ป่วยสะสม 9054  ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 5,422 ราย กำลังรักษา 3,588 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,062 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย 6,087 ราย กำลังรักษา 931 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+31  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,432 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,526 ราย  กำลังรักษา 883  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,643 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,188 ราย  กำลังรักษา 432  ราย

#ยโสธร   ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 4,577 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,349 ราย  กำลังรักษา 1,192 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,467 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,067 ราย กำลังรักษา 384 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,663 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 2,285 ราย  กำลังรักษา 360 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,663 ราย เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,385 ราย  กำลังรักษา 257 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 2,283  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,846 ราย  กำลังรักษา 415 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,901 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,763 ราย กำลังรักษา 133  ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,676 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,523  ราย  กำลังรักษา 140  ราย

 

แสดงความคิดเห็น