หนักขึ้นเรื่อยๆ!! อุดรฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 7 แห่ง ในเขต อ.เมือง

คำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง อีก 7 แห่ง จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการ อาทิเช่น ตลาดไทยอิสาณ เทศบาลนครอุดรธานี เป็นต้น ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว” เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่
จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการ ที่สถานบริการ สถานประกอบการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) ตลาดไทยอิสาณ เทศบาลนครอุดรธานี
2) Fitness First เซนทรัล พลาซ่า อุดรธานี
3) บริษัท ราชสีมา เอส.ดี.โอ. ต.บ้านจั่น อ.เมือง
4) บูธขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บูธชั้นG หน้า Top เซนทรัลพลาซา อุดรธานี
5) บูธขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟิลลิปส์ ชั้น 3 เซนทรัลพลาชา อุดรธานี
6) ร้านแม่ปรีดาหมูสด ชอยวัดโพธิวราราม อ.เมือง
7) บริษัท ฮ่องจือจั่น ขนส่ง (2518) จำกัด ถ.ทหาร
ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว” เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนดนับแต่วันที่ 6กันยายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564โดยในระหว่างปิดดำเนินกิจการ เป็นการชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าตรวจสอบให้คำแนะนำตามมาตรการที่กำหนด
แสดงความคิดเห็น