สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2564

 

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 105 ราย ยอดสะสม 11,291 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 22 ราย ยอดสะสม 7,581 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 105 ราย ยอดสะสม 3,666 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 27 ราย รวมทั้งสิ้น 105 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 29 ราย
บ้านฝาง 1 ราย
พระยืน 8 ราย
หนองเรือ 3 ราย
ชุมแพ 1 ราย
น้ำพอง 12 ราย
พล 5 ราย
แวงน้อย 7 ราย
หนองสองห้อง 2 ราย
มัญจาคีรี 6 ราย
ชนบท 1 ราย
หนองนาคำ 2 ราย
บ้านแฮด 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น