สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 5 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 368 ราย (ในเรือนจำ 325 ราย)
ติดเชื้อสะสม 10,799 ราย (ในเรือนจำ 803 ราย)
รักษาหาย 8,614 ราย
กำลังรักษา 2,104 ราย
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย สะสม 688 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 72 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 94 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 45 ราย

อำเภอกุมภวาปี ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 109 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 34 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 52 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

แสดงความคิดเห็น