สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 6 ก.ย. 2564  ณ เวลา 10 : 30 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 207 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,803 ราย รักษาหาย 16,991 ราย กำลังรักษา 3,666 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 146 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 46 ราย,ติดเชื้อในจังหวัด 161 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 89 ราย 

อำเภอเมือง 20 ราย 

อำเภอสูงเนิน 17 ราย 

อำเภอเสิงสาง 16 ราย 

อำเภอปักธงชัย 8 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 8 ราย 

อำเภอโนนสูง 6 ราย 

อำเภอจักราช 5 ราย 

อำเภอโนนแดง 5 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 4 ราย 

อำเภอคง 4 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 4 ราย 

อำเภอโชคชัย 3 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 3 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 2 ราย 

อำเภอบ้านเหลื่อม 2 ราย 

อำเภอประทาย 2 ราย 

อำเภอพิมาย 2 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 2 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 2 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย 

อำเภอพระทองคำ 1 ราย 

อำเภอสีดา 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น