สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 5 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 32 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 49 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,090 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 126 ราย สะสม 12,814 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,185 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 91 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 15 ราย สะสม 737 ราย
เดชอุดม 4 ราย สะสม 1,483 ราย
เขื่องใน 4 ราย สะสม 1,214 ราย
เมือง 1 ราย สะสม 1,100 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1,026 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 975 ราย
ตระการพืชผล 6 ราย สะสม 959 ราย
วารินชำราบ 3 ราย สะสม 828 ราย
เขมราช 3 ราย สะสม 652 ราย
นาจะหลวย 7 ราย สะสม 592 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 541 ราย
ม่วงสามสิบ 4 ราย สะสม 538 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 502 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 487 ราย
กุดข้าวปุ้น 4 ราย สะสม 445 ราย
โพธิ์ไทร 7 ราย สะสม 403 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 364 ราย
นาตาล 4 ราย สะสม 324 ราย
โจงเจียม 1 ราย สะสม 322 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม 5 ราย สะสม 280 ราย
น้ำขุ่น 2 ราย สะสม 278 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 199 ราย
ดอนมดแดง 1 ราย สะสม 192 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 184 ราย
ตาลสุม 3 ราย สะสม 183 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น