สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 207 ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,803 ราย เสียชีวิต 146  ราย  รักษาหาย 16,991 ราย กำลังรักษา3,666  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+81 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,090 ราย เสียชีวิต 91   ราย  รักษาหาย 12,814 ราย กำลังรักษา 2,185   ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+80   ผู้ป่วยสะสม 13,448 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 12,534 ราย กำลังรักษา 1,636  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+148  ราย ผู้ป่วยสะสม 13,325  ราย  เสียชีวิต59  ราย  รักษาหาย 11,784ราย กำลังรักษา 1,482  ราย

#สุรินทร์   ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 13,320 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย 9,589 ราย กำลังรักษา 3,688 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+58  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,082 ราย เสียชีวิต 96 ราย  รักษาหาย 12,190 ราย กำลังรักษา 1,088 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,996 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8,614 ราย กำลังรักษา 1,301 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,841 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 8,218 ราย กำลังรักษา 600 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,364 ราย เสียชีวิต 75 ราย  รักษาหาย 7,348 ราย กำลังรักษา 941 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+105 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,159 ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 5,530 ราย กำลังรักษา 3,585 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,078 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย 6,130 ราย กำลังรักษา 904 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+34  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,466 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,608 ราย  กำลังรักษา 835  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,655 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,221 ราย  กำลังรักษา 411  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+29  ผู้ป่วยสะสม 4,629 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,406 ราย  กำลังรักษา 1,187 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,475 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,114 ราย กำลังรักษา 345 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,673 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 2,300 ราย  กำลังรักษา 355 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,670 ราย เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,454 ราย  กำลังรักษา 266 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+249  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,700  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,898ราย  กำลังรักษา 450 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,911 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,775 ราย กำลังรักษา 131  ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,687 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,569  ราย  กำลังรักษา 105  ราย

แสดงความคิดเห็น