‘มทร.ขอนแก่น’เริ่ดสุดไรสุด!!เร่งติดฉากกั้นโควิด19 ให้แท็กซี่นำร่อง 100 คัน รับเปิดเมือง

อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยนโยบาย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ได้มอบนโยบายให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ช่วยเหลือประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยโปรแกรมวิชาช่างยนต์ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบำรุงรักษารถยนต์ทุกประเภท มาช่วยในการติดตั้งแผงกั้นรถ TAXI  ในโครงการ CLEAN TAXI แท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด -19 ซึ่งเป็นความร่วมมือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น บริษัทโตโยต้า ขอนแก่น ร่วมมือกันดำเนินโครงการ ฯและได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการแท็กซี่ ในเขต จังหวัดขอนแก่น และคนขับรถแท็กซี่ เข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 100 คน ซึ่งแท็กซี่โฉมใหม่ นั้น จะให้บริการแบบนิวนอร์มอล ต้องมีฉากกั้น และคุมเข้มความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข คนขับได้รับการฉีดวัคซีนครบ ชำระค่าโดยสารผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงห้องโดยสารกั้นแยกคนขับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฯ ครั้งนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบ อาจารย์วุฒิชัย จันโทริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขา คอ.บเครื่องกล ระดมคณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการติดตั้งอย่างเร่งด่วน

การติดตั้งแผงกั้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือแยกห้องคนขับและห้องโดยสารออกจากกั้น ด้วยแผ่นอะคริลิค และไม้อัดความหนา 4 มิลลิเมตร และต้องหุ้มผิวไม้อัดด้วยหนังเพื่อสะดวกต่อการทำความสะอาด  ความพิถีพิถันเป็นพิเศษคือต้องใช้หลักการดราฟแบบด้วยฟิวเจอร์บอร์ด แล้วจึงตัดอะคลิลิคและไม้อัดให้ได้ขนาดตามสัดส่วนของรถ ความยากคือขนาดของรถแต่ละคันนั้นไม่เท่ากัน อาจจะมีขนาดแตกต่างกับ ซึ่งต้องบอกว่า เปรียบเหมือนงานทำงาน HAND MADE ชิ้นต่อชิ้นเลยที่เดียวกว่าจะติดตั้งเสร็จแต่ละคัน เมื่อติดตั้งเสร็จ ต้องยิงซิลิโคนให้รอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีอากาศเล็ดลอดไปได้

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมให้บริการและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่รอดปลอดภัย และกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง

 

แสดงความคิดเห็น