คลัสเตอร์ใหม่!! รร.ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย ยืนยันติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 353 ราย

ลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุก COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 กันยายน 64 ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย โดยมีการตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 876 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวน 353 ราย

 

 

 

 

หนองคายลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุก COVID-19 ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ผลการคัดกรองพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 353 คน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2564 สสจ.หนองคาย ร่วมกับ ทีมCDCU อ.โพนพิสัย และสคร.8 จ.อุดรธานี โดยมีการตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 876 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวน 353 รายส่งตัวรักษา ร.พ.โพนพิสัย และ ร.พ.หนองคาย
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้
1.ปิดโรงเรียน ห้ามคนภายนอกเข้า-ออกและ งดกิจกรรมในโรงเรียน
2.Big Cleaning Day ภายในบริเวณโรงเรียน
3.จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับนักเรียนที่มีผล ATK+
4.จัดทำ School Isolation สำหรับนักเรียนที่มีผล PCR+
5.จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด
แสดงความคิดเห็น