สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 6 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 427 ราย (ในเรือนจำ 296 ราย)
ติดเชื้อสะสม 11,226 ราย (ในเรือนจำ 1,099 ราย)
รักษาหาย 8,718 ราย
กำลังรักษา 2,427 ราย
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 82 ราย สะสม 683 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 73 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 103 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 97 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 39 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 52 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น