สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 191 ราย ยอดสะสม 11,482 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 28 ราย ยอดสะสม 8,608 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 191 ราย ยอดสะสม 2,830 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 27 ราย รวมทั้งสิ้น 191 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 123 ราย
บ้านฝาง 5 ราย
พระยืน 1 ราย
หนองเรือ 2 ราย
ชุมแพ 1 ราย
สีชมพู 1 ราย
น้ำพอง 3 ราย
กระนวน 1 ราย
บ้านไผ่ 4 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
พล 11 ราย
หนองสองห้อง 2 ราย
มัญจาคีรี 1 ราย
ภูผาม่าน 3 ราย
ซำสูง 2 ราย
หนองนาคำ 2 ราย
บ้านแฮด 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น