สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 6 เม.ย. 64)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 25 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,137 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 147 ราย  สะสม 12,963 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,083 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 91 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 1 ราย สะสม 738 ราย
เดชอุดม 1 ราย สะสม 1,484 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,214 ราย
เมือง 5 ราย สะสม 1,105 ราย
บุณฑริก 4 ราย สะสม 1,030 ราย
พิบูลมังสาหาร 5 ราย สะสม 980 ราย
ตระการพืชผล 3 ราย สะสม 962 ราย
วารินชำราบ 15 ราย สะสม 843 ราย
เขมราช 0 ราย สะสม 652 ราย
นาจะหลวย 3 ราย สะสม 595 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 541 ราย
ม่วงสามสิบ 3 ราย สะสม 541 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 502 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 487 ราย
กุดข้าวปุ้น 4 ราย สะสม 449 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 403 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 365 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 324 ราย
โจงเจียม 0 ราย สะสม 322 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 280 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 278 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 200 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 192 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 185 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 183 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น