สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 7 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 19 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 175 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,978 ราย รักษาหาย 17,239 ราย กำลังรักษา 3,591 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 148 ราย 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 55 ราย ,ติดเชื้อในจังหวัด 120 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 35 ราย 

อำเภอเมือง 35 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 25 ราย 

อำเภอโนนไทย 15 ราย 

อำเภอปักธงชัย 12 ราย 

อำเภอโนนสูง 7 ราย 

อำเภอสูงเนิน 7 ราย 

อำเภอประทาย 6 ราย 

อำเภอโชคชัย 5 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 5 ราย 

อำเภอพระทองคำ 4 ราย 

อำเภอพิมาย 4 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 4 ราย 

อำเภอชุมพวง 3 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 2 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 2 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 2 ราย 

อำเภอครบุรี 1 ราย 

อำเภอบัวลาย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น