สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 175 ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,978 ราย เสียชีวิต 148  ราย  รักษาหาย 17,239 ราย กำลังรักษา3,591  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+47 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,137  ราย เสียชีวิต 91   ราย  รักษาหาย 12,963  ราย กำลังรักษา 2,083  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+76   ผู้ป่วยสะสม 13,524  ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 12,417  ราย กำลังรักษา 1,673   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+98   ราย ผู้ป่วยสะสม 13,423   ราย  เสียชีวิต 61 ราย  รักษาหาย 11,916 ราย กำลังรักษา 1,446   ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+78    ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,505 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 10,042 ราย กำลังรักษา 3,418 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+50  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,132 ราย เสียชีวิต 96 ราย  รักษาหาย 12,333 ราย กำลังรักษา 973 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+131 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,127 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8,718 ราย กำลังรักษา 1,328 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,886 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 8,405 ราย กำลังรักษา 478 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,400 ราย เสียชีวิต 76 ราย  รักษาหาย 7,442 ราย กำลังรักษา 882 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+191 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,350 ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 6,485 ราย กำลังรักษา 2,821 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,099 ราย เสียชีวิต 44 ราย  รักษาหาย 6,201 ราย กำลังรักษา 854 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+36  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,502 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,731 ราย  กำลังรักษา 748  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,664 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,278 ราย  กำลังรักษา 363  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+33  ผู้ป่วยสะสม 4,662 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,439 ราย  กำลังรักษา 1,187 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,489 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,152 ราย กำลังรักษา 321 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,675 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 2,368 ราย  กำลังรักษา 289 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,689 ราย เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,463 ราย  กำลังรักษา 205 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,708  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,898ราย  กำลังรักษา 458 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,924 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,789 ราย กำลังรักษา 130  ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,690 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,581  ราย  กำลังรักษา 96  ราย

แสดงความคิดเห็น