ขอนแก่น Smart Living สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จับมือรัฐและเอกชน กระตุ้นเสรษฐกิจ ควบคู่มาตรการโควิด

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่น จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมนำร่องการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามโครงการ “ขอนแก่น สมาร์ทลิฟวิ่ง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการคุมโควิดอย่างเข้มงวด

 

63598.jpg

            นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การผ่อนคลายมาตรการตามที่รัฐบาลได้กำหนดออกมาหลังจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานของจังหวัดได้กำหนดท่าทีที่ชัดเจน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัย อยู่ได้อย่างมั่นใจ มีมาตรฐานสูงสุด ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขนั้นมีอยู่แล้ว แต่อาจจะละเลยหรืออ่อนล้าไปบ้าง

            กำหนดมาตราการต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินการอย่างเข้มงวด การจัดทำโครงการแท็กซี่ปลอดภัย มีการกั้นฉากระหว่างคนขับและผู้โดยสารและคุมเข้มความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวด โครงการร่วมระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมกับสถานพยาบาล ทั้งการใช้โรงแรมเป็นโฮสพิเทล รักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว การใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักตัว หรือโฮเต็ล คอรันทีน ของกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย พร้อมทั้งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ, โรงแรม ศูนย์การค้า และตลาด ที่ไปใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

            สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น กับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ศูนย์อนามัยที่ 7 กำหนดแบบประเมินและแนวทางที่สถานประกอบการนำร่องในการรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน ตามโครงการขอนแก่น สมาร์ทลิฟวิ่ง ที่จะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินในช่วงกลางเดือนกันยายน และจะประกาศร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ผู้มาเข้ารับบริการได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป
ดังนั้น ร้านค้า หรือสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจประเมินและเข้าสู่ระบบการดำเนินงานตามโครงการ

            นายภพพล กล่าวอีกว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ขณะนี้คณะทำงานได้เตรียมแผนรับจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เพิ่มขึ้น โดยมีการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักลงทุนในการให้กิจกรรมต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ ด้วยมาตรการที่รัดกุมควบคู่กับการสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นไปในรูปแบบของธรรมชาติ ชูวัฒนธรรมประจำถิ่น เพราะนักท่องเที่ยวมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวมาเป็นการขับรถเที่ยวแบบครอบครัวและคู่รัก ซึ่งขณะนี้การกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หลังสถานการณ์คลี่คลายลงได้จัดทำและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้ว โดยคาดว่าในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ในยุคนิวนอร์มอล ขอนแก่น จะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางจะกลับมาใช้บริการในด้านต่างๆได้อย่างคึกคัก สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน

แสดงความคิดเห็น