นักวิจัย ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม สระเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ตามแนวพระราชดำริ

นักวิจัย ม.อุบลฯ น้อมนำทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โชว์นวัตกรรม “สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ” แก้ปัญหาภัยแล้ง

         

          ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิจัยรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่นสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม” และเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์โครงการ “สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ” กล่าวว่า โครงการ “สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายที่ป้องกันการรั่วซึมและการกัดเซาะ” เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจ น้อมนำทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขุดสระในพื้นที่ดินทราย

         ซึ่งในภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ดินทราย หากเมื่อขุดสระลงไปจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีชั้นกันซึมเพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ได้ จึงได้ดำเนินการจัดทำสระต้นแบบขึ้นที่ฟาร์มตัวอย่างในพระองค์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ น้ำไม่เน่าเสีย เป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลา

         พื้นที่ทั่วไปการที่สระจะเก็บน้ำใต้ดินได้ชั้นข้างล่างของสระจะต้องเป็นชั้นดินเหนียว เหนือชั้นดินเหนียวจะเป็นชั้นทรายคือชั้นน้ำใต้ดินถ้าขุดสระในพื้นที่ดินทรายตรงนั้นจะมีน้ำเพราะจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะของดินเหนียว ปัญหาถ้าเกิดเป็นที่โคกดินทราย เติมน้ำลงไปเท่าไหร่ก็จะไหลหนีหมด ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับลักษณะชั้นดินและสภาพทางธรณีว่าจะเก็บน้ำได้หรือไม่ ต้องดูว่าชั้นดินของเรามีลักษณะแบบไหนหากเป็นที่โคก ที่เนินดินทราย ขุดสระน้ำแล้วจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ หลักการสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการซึมไม่ให้น้ำไหลออกแล้วก็คือเราสามารถทำพื้นที่รับน้ำฝนไว้ได้ด้วย สระต้นแบบจึงถูกสร้างขึ้นในพื้นที่โคกดินทราย และการใช้นวัตกรรมสระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายทำให้สามารถกักเก็บน้ำในสระได้เนื่องจากไม่เกิดการรั่วซึมออกจากสระ

            โครงการนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี และใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีกินแบบตามอัตภาพ การขุดสระน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทฤษฎีใหม่ในการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี

ที่มา : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์

 

แสดงความคิดเห็น