สธ.เลย เร่งแล้ว!! กระจายฉีดวัคซีนตั้งแต่ 8-10 ก.ย. หลังได้รับพระราชทานซิโนฟาร์ม

จ.เลยได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เพื่อฉีดให้กับผู้ด้อยโอกาส และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.   

 

 

 

 

วันนี้ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ วรหาร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเลย  นายบัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลย นำทีมโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน  ชั้น  5  ณ  โรงพยาบาลเลย

 

 

 

โดยจังหวัดเลยได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)  จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้กระจายวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ไปยังทุกอำเภอและจะดำเนินการฉีด ในวันที่ 8-10 กันยายน 2564

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น