มีลุ้น!! ธ.ก.ส.อุบลฯ เตรียมจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค วันที่ 9 ก.ย. 64 ทั้งหมด 807 รางวัล

ธ.ก.ส.อุบลฯ เตรียมจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2564 วันที่ 9 ก.ย. นี้ ทั้งหมด 807 รางวัล กว่า 6 แสนบัญชี

          สุกิตติ์ ไกรเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ให้บริการรับฝากเงิน โครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค แก่เกษตรกร กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่งในหลายๆผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ฝากเงินได้เป็นอย่างดี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สามารถช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการออม สร้างวินัยการออมในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

          เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนอกจากได้รับดอกเบี้ย ยังมีสิทธิในการจับรางวัลตามเงื่อนไข คือ ผู้ที่มียอดเงินฝากสะสมในบุญชีทุก ๆ 2 พันบาท มีระยะเวลาฝากไว้ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จะมีสิทธิได้รับบัตรจับรางวัล 1 ใบ ธ.ก.ส.กำหนดจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี และจับรางวัลภาพรวมในระดับประเทศ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับสำนักงาน ธ.ก.ส.อุบลราชธานี ในภาพรวม มีผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน กว่า 6 แสนบัญชี จำนวนเงินฝากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคาร จึงเลื่อนการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2564 จากเดิมมาเป็นวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี และ ธ.ก.ส.ม่วงสามสิบ มีทั้งหมด 807 รางวัล มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติดตามการจับรางวัลได้ทาง เฟสบุก แฟนเพจ ธกส.อุบลนิวส์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 98.5 เมกกะเฮิร์ต

 

แสดงความคิดเห็น