สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 128 ราย ยอดสะสม 11,610 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 128 ราย ยอดสะสม 2,891 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 51 ราย ยอดสะสม 8,675 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 16 ราย รวมทั้งสิ้น 128 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 16 ราย
บ้านฝาง 2 ราย
ชุมแพ 1 ราย
สีชมพู 25 ราย
น้ำพอง 1 ราย
อุบลรัตน์ 44 ราย
บ้านไผ่ 1 ราย
หนองสองห้อง 3 ราย
มัญจาคีรี 2 ราย
ชนบท 10 ราย
เขาสวนกวาง 2 ราย
บ้านแฮด 5 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น