สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 8 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 43 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม109 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 21,087 ราย รักษาหาย 17,545 ราย กำลังรักษา 3,392 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 150 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 20 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 89 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 47 ราย

อำเภอด่านขุนทด 12 ราย 

อำเภอโชคชัย 7 ราย 

อำเภอปักธงชัย 7 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 6 ราย 

อำเภอโนนสูง 5 ราย 

อำเภอเมือง 5 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอพิมาย 3 ราย 

อำเภอเสิงสาง 3 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 3 ราย 

อำเภอคง 2 ราย 

อำเภอสูงเนิน 2 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 1 ราย 

อำเภอครบุรี 1 ราย 

อำเภอจักราช 1 ราย 

อำเภอสีดา 1 ราย 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น