สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 8 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 7 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 391 ราย (ในเรือนจำ 319 ราย)
ติดเชื้อสะสม 11,617 ราย (ในเรือนจำ 1,418 ราย)
รักษาหาย 8,832 ราย
กำลังรักษา 2,704 ราย (ในเรือนจำ 1,410 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 49 ราย สะสม 718 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 80 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 85 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 89 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 36 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 16 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 48 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 16 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น