สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

           รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 54 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,224 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 105 ราย  สะสม 13,250 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,880 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย สะสม 94 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 6 ราย สะสม 744 ราย
เดชอุดม 17 ราย สะสม 1,501 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,216 ราย
เมือง 1 ราย สะสม 1,106 ราย
บุณฑริก 17 ราย สะสม 1,047 ราย
พิบูลมังสาหาร 5 ราย สะสม 985 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 964 ราย
วารินชำราบ 2 ราย สะสม 845 ราย
เขมราช 4 ราย สะสม 656 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 597 ราย
น้ำยืน 7 ราย สะสม 548 ราย
ม่วงสามสิบ 1 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 2 ราย สะสม 504 ราย
สิริธร 1 ราย สะสม 488 ราย
กุดข้าวปุ้น 3 ราย สะสม 452 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 403 ราย
สำโรง 11 ราย สะสม 376 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 324 ราย
โจงเจียม 1 ราย สะสม 323 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 281 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 278 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 200 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 192 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 186 ราย
ตาลสุม 1 ราย สะสม 184 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น