สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 109 ราย  ผู้ป่วยสะสม 21,087 ราย เสียชีวิต 150  ราย  รักษาหาย 17,545  ราย กำลังรักษา3,392  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+87 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,224  ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 13,250  ราย กำลังรักษา 1,880  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+87   ผู้ป่วยสะสม 13,611  ราย เสียชีวิต 47  ราย  รักษาหาย 12,911   ราย กำลังรักษา 1,452 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+119   ราย ผู้ป่วยสะสม 13,542   ราย  เสียชีวิต 61 ราย  รักษาหาย 12,016 ราย กำลังรักษา 1,465  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+96    ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,601 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 10,259ราย กำลังรักษา 3,296 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+44  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,176 ราย เสียชีวิต 96 ราย  รักษาหาย 12,430 ราย กำลังรักษา 915 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+72 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,199 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8,832 ราย กำลังรักษา 1,286 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,909 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 8,425 ราย กำลังรักษา 484 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,425 ราย เสียชีวิต 78 ราย  รักษาหาย 7,547 ราย กำลังรักษา 800 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+98 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,448 ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 6,491 ราย กำลังรักษา 2,913 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,147 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 6,275 ราย กำลังรักษา 827 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+44  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,546 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 5,808 ราย  กำลังรักษา 715  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,687 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,352 ราย  กำลังรักษา 312  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+31  ผู้ป่วยสะสม 4,693 ราย เสียชีวิต 37  ราย  รักษาหาย 3,466 ราย  กำลังรักษา 1,190 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+27  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,516 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,204 ราย กำลังรักษา 296 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,697 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 2,440 ราย  กำลังรักษา 239 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,701 ราย เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,469 ราย  กำลังรักษา 210 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 2,708  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,807 ราย  กำลังรักษา 118 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,924 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,789 ราย กำลังรักษา 130 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,690 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,581  ราย  กำลังรักษา 96  ราย

แสดงความคิดเห็น