โคราชลุ้นระทึก!!เขื่อน ‘ลำพระเพลิง’จ่อล้นสั่งจุดเสี่ยงให้อพยพคนขึ้นที่สูง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ว่าได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จากอิทธิพลร่องมรสมพาดผ่าน ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จึงได้ปรับแผนการระบายน้ำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากเดิม ๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ตลอดเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ระบายน้ำผ่านทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำพระเพลิงไม่เกิน ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำผ่านทางคลองธรรมชาติลำพระเพลิงไม่เกิน ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ต่ำกว่าตลิ่ง) โดยปรับการระบายน้ำไปตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำท่าที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอาจเกิดน้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำดังกล่าว
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอปักรงชัย และอำเภอโชคชัย
จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้
– แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่งในเขตตำบลตะขบ ตำบลลำนางแก้ว ตำบลบ่อปลาทอง ตำบลสุขเกษม ตำบลตูม ตำบลงิ้ว ตำบลนกออก
ตำบลเกษมทรัพย์ ตำบลดอน ตำบลโดกไทย ตำบลตะคุ ตำบลเมืองปัก ของอำเภอปักธงชัย และตำบลพลับพลา ตำบลท่าลาดขาว ตำบลกระโทก ของอำเภอโชคชัย ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมเก็บทรัพย์สิน
สิ่งของ และเอกสารสำคัญไว้ที่ปลอดภัย
-พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ และจัดเวรเฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
-กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที
แสดงความคิดเห็น