ทน.ขอนแก่นดีคัก!!เตรียม ‘รถสายรุ้ง’ 4 คันรับ-ส่ง ผู้ติดโควิดกลุ่ม ‘สีเขียว’ส่งรพ.ฟรี

#ปรบมือรัวๆเทศบาลนครขอนแก่นเตรียมรถสายรุ้ง 4 คัน รับ-ส่งกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อสีเขียวในชุมชน ส่งโรงพยาบาลฟรี
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ), เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว, นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ), นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล, นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, นางวทัญญูตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อม และมอบนโยบายให้พนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สีเขียว) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการประสานงานจากเครือข่ายด้านการสาธารณสุข เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาลรักษาตัวต่อไป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง มีจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อหรือผู้ที่ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานที่รับรองผู้สังเกตอาการ (Local Quarantine) ณ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง , ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ อาคารพุทธศาสนาสถานค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ สถานที่รับรองสังเกตอาการ พร้อมจัดรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย , กลุ่มเสี่ยง (รถสายรุ่ง จำนวน 4 คัน) โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งต่อให้กับสถานพยาบาลและสถานที่เฝ้าระวังโรคฯ โดยนายกเทศมนตรี ได้เน้นย้ำถึงมาตรการหลังจากที่รับ-ส่งเสร็จ จะต้องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด ภายนอกภายในรถทุกครั้ง
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ห่วงใยประชาชน และขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น เราจะสู้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น