สปบท.ลงพื้นที่นครพนม มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางสายตาจังหวัดนครพนมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นตัวแทนผู้พิการทางสายตาจังหวัดนครพนมรับมอบและกล่าวขอบคุณสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้ผู้พิการทางสายตาจังหวัดนครพนมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า จากที่พี่น้องคนตาบอดของจังหวัดนครพนม ได้มีการขอรับความช่วยเหลือจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เนื่องจากประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทางสมาคมเข้าใจถึงความลำบากนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นในวันนี้จึงได้นำถุงยังชีพที่ภายในบรรจุไปด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้พร้อมเงินช่วยเหลือชุดละ 500 บาท จำนวน 103 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

ด้านนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีศักยภาพ ต่างก็พยายามร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ทุกคนมีขวัญ กำลังใจ และพร้อมก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ซึ่งจังหวัดนครพนมต้องขอขอบพระคุณทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ที่ได้นำถุงยังชีพมามอบให้ โดยการรับมอบในวันนี้จะมีตัวแทนคนพิการทางสายตาของจังหวัดนครพนมที่มีความสะดวกเข้ามารับมอบเพียง 12 รายเท่านั้น เพราะจังหวัดไม่อยากให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยส่วนที่เหลือหลังจากนี้จะมอบให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ นำไปมอบให้ผู้พิการถึงบ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแทน

แสดงความคิดเห็น