สุรินทร์เร่งประชุม!! กำหนดมาตรการควบคุม COVID-19 หลังพบคลัสเตอร์ใหญ่ “โรงงานเย็บผ้า HBI”

จ.สุรินทร์ ร่วมประชุมแนวทางและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงงานเย็บผ้า HBI ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาทพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานการประชุมแนวทางและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงงานเย็บผ้า HBI ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท โดยมีแรงงานจังหวัดสุรินทร์,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์, ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, หน่วยงานสาธารณในพื้นที่และผู้บริหารโรงงาน HBI โดยที่ประชุมฯ ได้กำหนดแนวทางและมาตรการให้ รพ.ปราสาท,สสอ.,รพ.สต. อปท.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม LQ /HI/CI ในชุมชน และ รพ.สนาม ให้พร้อมรองรับผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง

ที่ประชุมฯ ได้กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้

1) คัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ ทุกวันทุกแผนก กรณีพบพนักงานมีอาการ PUI ให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นบวก แยกกักตัว ตรวจ RT PCR และดำเนินการสอบสวนโรคทันที

2) หากพบผู้ป่วยรายใหม่ กรณี พนักงานมีผลตรวจ ATK เป็นบวก แยกกักตัวใน CI/HI ในชุมชน หรือสถานที่โรงงานจัดไว้ กรณีมีผล rt pcr เป็นบวก แยกรักษาใน CI/HI,รพ.สนาม,รพ.ชุมชน,รพ.จังหวัด และดำเนินการสอบสวนโรคทันที

3) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจ Rt pcr จำนวน 2 ครั้ง (Day0 และ Day7) และให้แยกกักตัวใน LQ ตำบล/ สถานที่ที่โรงงานจัดให้จนครบ 14 วัน และในวันที่ครบกำหนดกลับมาทำงานตรวจ APK 1 ครั้ง ผลลบ-ทำงานตามปกติ /ผลบวก-รักษา

ในส่วนการบริหารจัดการวัคซีน ได้กำหนดให้ทางโรงพยาบาลปราสาท ออกให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงานจำนวน 300 คน ในวันที่ 16 กันยายน 2564 และโรงพยาบาลรวมแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงาน จำนวน 2,000 คน ในวันที่ 25-28 กันยายน 2564 และในกรณีสงสัยพนักงานว่า อาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อนและอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว ก่อนการฉีดวัคซีน จะมีการสุ่มตรวจ Anti-body พนักงานจำนวน 15% เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทาน

สำหรับโรงงาน HBI ได้เริ่มสุ่มตรวจ ATK พนักงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และสุ่มตรวจ ATK ครบ100% เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีการสุ่มตรวจทุกวันจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางโรงงาน HBI ได้จัดเตรียมที่พักผู้เสี่ยงสูง 2 แห่ง คือ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง รองรับ 250 คน และมีผู้เสี่ยงสูงเข้าพักตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2564 และ สกต. อ.ปราสาท รองรับ 120 คน ซึ่งจะเริ่มเข้าพักใน 11 กันยายน 2564

ด้านการจัดหาสถานที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการ Bubble and Seal โดยได้จัดหาโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่ อ.ปราสาท และ อ.เมือง จำนวน 6 แห่ง รองรับ 1,100 คน พร้อมได้ดำเนินการจัดรถรับ-ส่ง พนักงานจากที่พักไป-กลับโรงงาน ตามมาตรการ BBS และทางโรงงานได้จัดหาวัคซีนทางเลือกสำหรับพนักงาน จำนวน 2,000 คน กำหนดฉีดในวันที่ 25-28 กันยายน 2564 ให้ครบ 100% รวมถึงมีการสำรวจพนักงานที่จะปฏิบัติงานตามมาตรการ BBS เป้าหมายจำนวน 980 คน ซึ่งผลการสำรวจจะทราบภายใน 10 ก.ย.64 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มอบปกครองอำเภอ, สสอ., โรงงาน HBI , ผอ.รร.โสตศึกษา,นายก อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัว และได้นัดหมายประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการศึกษา ณ ห้องประชุมสุขบท ที่ว่าการอำเภอปราสาทในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.64 )

แสดงความคิดเห็น