สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 9 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 33 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,279 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 86 ราย  สะสม 13,359 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,823 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย สะสม 97 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 744 ราย
เดชอุดม 6 ราย สะสม 1,507 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1,217 ราย
เมือง 16 ราย สะสม 1,122 ราย
บุณฑริก 5 ราย สะสม 1,052 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 987 ราย
ตระการพืชผล 5 ราย สะสม 969 ราย
วารินชำราบ 10 ราย สะสม 855 ราย
เขมราช 0 ราย สะสม 656 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 597 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 549 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 505 ราย
สิริธร 1 ราย สะสม 489 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 452 ราย
โพธิ์ไทร 3 ราย สะสม 406 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 376 ราย
นาตาล 2 ราย สะสม 326 ราย
โจงเจียม 0 ราย สะสม 323 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 282 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 281 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 278 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 200 ราย
ดอนมดแดง 2 ราย สะสม 194 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 186 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 184 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น