สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 9 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 44 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม185 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 21,272 ราย รักษาหาย 18,004 ราย กำลังรักษา 3,117 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 151 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 50 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 135 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากข่อง 67 ราย 

อำเภอโนนไทย 23 ราย 

อำเภอพิมาย 14 ราย 

อำเภอสูงเนิน 14 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 10 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 9 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 7 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 6 ราย

อำเภอเมือง 6 ราย 

อำเภอจักราช 5 ราย 

อำเภอโนนสูง 5 ราย 

อำเภอปักธงชัย 5 ราย 

อำเภอครบุรี 4 ราย 

อำเภอโนนแดง 3 ราย

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

อำเภอโชคชัย 2 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย

อำเภอประทาย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น