สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 8 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 400 ราย (ในเรือนจำ 268 ราย)
ติดเชื้อสะสม 12,017 ราย (ในเรือนจำ 1,686 ราย)
รักษาหาย 8,917 ราย
กำลังรักษา 3,017 ราย (ในเรือนจำ 1,686 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 71 ราย สะสม 778 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 89 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 96 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย สะสม 98 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 39 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 48 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น